Hà Nội: xử lý dứt điểm đối với các dự án đầu tư đã hết thời gian gia hạn

Kinh tế |
Pháp luật xã hội
| 10/07/2024 15:14
TP Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, tổ chức phân loại dự án thành các nhóm dự án chậm triển khai...Quyết liệt xử lý dứt điểm, giải quyết triệt để các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai...
Kết quả xử lý các dự án chậm tiến độ trong 6 tháng đầu năm 2024 của Hà Nội đã tăng 80 dự án so với cuối năm 2023 (330 dự án). Ảnh: T. Chi

Chỉ đạo xử lý đối với 705 Dự án

Năm 2023, sau rà soát, UBND TP Hà Nội cho biết đang tổ chức xử lý có trọng tâm, trọng điểm đối với 712 dự án có vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai.

Theo số liệu báo cáo, đến hết tháng 6/2024, TP Hà Nội đã chỉ đạo xử lý đối với 705 dự án (chiếm 99% tổng số 712 dự án) với tổng diện tích 11.345 ha đất đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và chỉ đạo xử lý, giao các đơn vị tiếp tục giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa đất vào sử dụng. Còn 7 dự án (chiếm 1% tổng số 712 dự án) với tổng diện tích 88,5 ha đất, đã có quyết định chủ trương nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Theo đó, trong 712 dự án, có 410 dự án với tổng diện tích trên 9.089 ha đất được đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai, tiếp tục giám sát theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý trong 6 tháng đầu năm 2024 đã tăng 80 dự án so với cuối năm 2023 (330 dự án).

Trong đó, có 12 dự án được đề nghị loại bỏ khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND TP. Có 155 dự án sau thanh tra, kiểm tra, chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại. Đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai.

Có 153 dự án đã thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định; 18 dự án được Tòa án Nhân dân, cơ quan điều tra, thanh tra thụ lý, xử lý theo quy định. 44 dự án nhà đầu tư đang triển khai thực hiện theo tiến độ và quy định pháp luật đầu tư. 19 dự án được các Sở, ngành TP, UBND các quận và Nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của UBND TP liên quan về quy hoạch, tài chính, đất đai, đấu giá...

Có 295 dự án với tổng diện tích 2255,5 ha đất đã có chỉ đạo thực hiện: Tiếp tục giám sát, đôn đốc và tổ chức hậu kiểm sau thời gian gia hạn 24 tháng, thời gian kéo dài gia hạn 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng dịch bệnh. Kết quả 6 tháng đầu năm 2024 đã giảm 55 dự án so với cuối năm 2023 (350 dự án). Còn 7 dự án với tổng diện tích 88,5 ha đất, đã có quyết định chủ trương nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Giải quyết triệt để các dự án chậm tiến độ

Trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội tiếp tục rà soát các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, tổ chức phân loại dự án thành các nhóm dự án chậm triển khai, phân công các Sở, ngành TP và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và có kết luận đối với từng dự án để làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp. Quyết liệt xử lý dứt điểm, giải quyết triệt để các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính… liên quan đến các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai để tạo điều kiện cho chủ đầu tư khắc phục, hoàn thiện các thủ tục, đầu tư xây dựng công trình và đưa vào sử dụng.

Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu kiểm tra và chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các dự án đầu tư đã hết thời gian gia hạn 24 tháng. Các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND TP và pháp luật về việc giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ tăng cường công tác kiểm tra định kỳ việc thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư. Việc này nhằm chủ động phòng ngừa từ xa, phát hiện từ sớm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn TP nhằm kịp thời xử lý dứt điểm, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn ngay từ ban đầu.

Vận hành Hệ thống quản lý các dự án đầu tư có hiệu quả, cập nhật, khai thác thông tin cơ sở dữ liệu và giám sát dự án đầu tư từ khi nghiên cứu lập dự án đầu tư đến khi thực hiện xong dự án đầu tư theo quy định.

Tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư, xử lý kiên quyết các trường hợp chây ỳ. Thúc đẩy môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa dự án vào hoạt động; phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Cùng với đó, xử lý, lập hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm triển khai đã thanh tra, kiểm tra và kết luận, UBND TP đã chỉ đạo xử lý, khắc phục nhưng chủ đầu tư không khắc phục, chưa đưa đất vào sử dụng theo dự án đầu tư được duyệt hoặc các tổ chức, cá nhân vi phạm nhưng chây ì, không chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền, tiếp tục vi phạm.

0 Bình luận
Sắp xếp theo

Có thể bạn quan tâm